ONZE TROEVEN

Onze campus heeft expertise in Basisonderwijs en Buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod en type 3. 

Zo kunnen wij inclusief onderwijs organiseren op maat van ELKE leerling en maximale ontwikkelings- en leerkansen bieden.  

Onze slagzin is de basis van onze visie op onderwijs en vormt de rode draad doorheen heel onze werking. Bij ons krijgt ieder kind onderwijs op maat waardoor we

  •  kinderen kunnen doen geloven in zichzelf, 
  • hun zelfkennis en zelfbewustzijn vergroten,
  • uitdagingen creëren en leerlingen impulsen geven om een maximale leerwinst te boeken
  • afstappen van stigma's, labels, onderscheid tussen gewoon en buitengewoon onderwijs
  • inclusief onderwijs effectief waarmaken!

Onze school maakt deel uit van GO! Scholengroep UN!K 

© 2020 inclusiecampus Wemmel  All rights reserved.
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started