GO! INCLUSIECAMPUS WEMMEL

Laatste plekjes kleuter type 3 voor 2024-2025 beschikbaar!

Onze visie

* De maatschappij gelooft in mij, mensen geloven in mij, ik geloof in mezelf, ik weet wat ik kan en wie ik ben! *

(dixit oud-leerling)


ONZE SCHOOL wil een

WARME,VEILIGE en INCLUSIEVE PLEK zijn 

waar we met een OPEN GEEST en SAMEN GROEIEN ,

Op EIGEN tempo, EIGEN maat en volgens EIGEN talent(en).

We doen dat in TEAMS en vanuit een

ZORGZ/SAAMHEID.

We beogen hiermee ZELFSTANDIGHEID, FLEXIBILITEIT en een hoog WELBEVINDEN

bij iedereen die in, op en rond INCLUSIECAMPUS WEMMEL leert, leeft en werkt

In één woord UN!K  


Wij staan voor kwaliteitsonderwijs op maat! 

Elk kind heeft zijn eigenheid, kwaliteiten, talenten en beperkingen. We stemmen af op de wereld van vandaag en morgen waarin het kind 

  • zich als individu maximaal kan ontplooien, 
  • zijn weg maakt samen met en in relatie tot anderen
  • vaardigheden en attitudes ontwikkelt om zijn weg en plek te vinden in een steeds veranderende maatschappij en wereld

We werken de kloof tussen regulier en buitengewoon onderwijs weg door samen te leven EN samen te leren
Klik hier voor onze visie in woord en beeld!


Innovatief/ inclusief onderwijs


Als school vinden we het belangrijk om te blijven evolueren. We stappen af van het klassieke onderwijssysteem met jaarklassen en ontwerpen flexibele leertrajecten per kind, per domein, per talent,...
We bundelen de krachten/expertise van gewoon en buitengewoon basisonderwijs en bieden individuele trajecten op maat voor ieder kind binnen het concept van gepersonaliseerd samen leren.

Weg met labels en stigma's!


Mensgerichte benaderingOp onze inclusieve campus is samen leren én samenleven geen streefdoel maar realiteit. Iedereen maakt hier deel uit van onze leef- en leergemeenschap. Gewoon en buitengewoon onderwijs zijn met elkaar verweven en vormen samen 1. 

Onze leerlingen weten dat ze er niet alleen voor staan. Leren doen we samen met en van elkaar en op alle niveaus (leerkrachten, ouders, leerlingen. Onze schoolcultuur en waarden zijn ervaringsgericht. De focus ligt op het welbevinden. Dit is de kern van onze basiszorg. Daarnaast overwinnen ze hier barrières die het leren en participeren kunnen belemmeren. Zich goed voelen en succeservaringen op doen is de basis om tot leren te komen. 

KlantgerichtheidVoor ons is elk kind uniek en staat het centraal! Als school willen we een brug slaan tussen de ervaringen van de ouders, de expertise van externe instanties (CLB,...) , leerkrachten en therapeuten,.... Al van bij de intakefase peilen we naar de verwachtingen van de ouders en de behoeften van het kind.

Het leerproces wordt systematisch opgevolgd en geëvalueerd door een multidisciplinair team. We zorgen voor een maximale leerwinst voor elke leerling.

SamenwerkenOp leerling- en klasniveau: met veel aandacht voor welbevinden en interactie

Op ouderniveau: ouders als noodzakelijke partner(s)
Op school- en campusniveau:  INCLUSIEF ONDERWIJS door BaO en BuO te versmelten in 1 warme school voor iedereen
Op gemeenschapsniveau:
extra-murosactiviteiten in samenwerking met externe partners zoals de Bib, CC de zandloper, initiatief Warm Wemmel, ...
Geen kloof tussen BaO en BuO!

Maak kennis met 

ONZE INCLUSIECAMPUS

Buitengewoon en gewoon onderwijs zijn samen 1

Een campus waar elke leerling maximaal wordt uitgedaagd en kan groeien!

Hier in beeld!


GO! BuBaO De Eekhoorn


GO! BS Kameleon


© 2020 inclusiecampus Wemmel  All rights reserved.
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started